Sdílet:

Podmínky použití



Toto prohlášení se vztahuje na všechny webové stránky Receptnajidlo.cz a veškeré související rss kanály. Přístupem na tuto webovou stránku, souhlasíte s těmito podmínkami užívání, všemi platnými zákony a předpisy, a souhlasí s tím, že jste zodpovědný za dodržování platných místních zákonů. Pokud nesouhlasíte s některou z těchto podmínek, je užívání nebo přístup k této stránce zakázán. Materiály obsažené na těchto stránkách jsou chráněny příslušnými autorskými právy a ochrannými známkami.

1. Licence k užívání


Je povoleno dočasně stáhnout jednu kopii materiálů (textového a grafického obsahu) na Receptnajidlo.cz webových stránkách pro osobní a nekomerční užití pouze pro prohlížení. Tím je myšleno udělení licence, nikoliv převod vlastnického práva. Na základě této licence nesmíte:

1. upravovat, kopírovat nebo použít obrázky nebo materiály;
2. použít obrázky / materiály pro jakékoli komerční účely, nebo pro jakékoliv veřejné prezentování (komerční či nekomerční);
3. pokoušet se dekompilovat nebo zpětnou analýzu jakéhokoliv softwaru obsaženého na webových stránkách Receptnajidlo.cz
4. odstraňovat autorská práva nebo jiná vyznačení vlastnictví z obrázků / materiálů;
5. nebo přenášet obrázky / materiály na jinou osobu nebo "zrcadlit" obrázky / materiály na jakémkoliv jiný server.

Tato licence končí automaticky, pokud porušíte kteroukoliv z těchto podmínek, a může být ze strany Receptnajidlo.cz vypovězena kdykoli. Po ukončení vašeho prohlížení těchto materiálů nebo po ukončení této licence musíte zničit veškeré stažené materiály ve svém držení ať už v elektronické nebo tištěné podobě.

2. Vkládání obsahu a podmínky používání materiálů


Vložením obrázků a obsahu (textových popisků) umožňujete internetovým stránkám Receptnajidlo.cz jejich využití, a souhlasíte s následujícím:

1. uživatel, jež vložil obsah prohlašuje, že vlastní autorská práva nebo obdržel povolení/licenci k jejich použití a vkládání;
2. udělují Receptnajidlo.cz nevýhradní práva na používání jakéhokoliv materiálu jež byl vložen přes webové stránky Receptnajidlo.cz;
3. umožňujete Receptnajidlo.cz používat obrázky pro potřeby public relations, reklamy v rámci webu pro jeho podporu a další tiskové účely.

3. Vyloučení odpovědnosti


Materiály na webových stránkách Receptnajidlo.cz jsou poskytovány "tak jak jsou". Receptnajidlo.cz neposkytuje žádné záruky, vyjádřené nebo předpokládané, a tímto se zříká a popírá všechny ostatní záruky, a to včetně a bez omezení, odvozených záruk nebo podmínek obchodovatelnosti, vhodnosti pro konkrétní účel, nebo porušení duševního vlastnictví nebo jiné porušení práv. Dále Receptnajidlo.cz nevydává žádná prohlášení ohledně správnosti sdělení, které by mohlo být výsledkem použítí materiálů na svých webových stránkách nebo jinak týkajících se těchto materiálů nebo materiálů jiných webových stránek spojených s touto stránkou.

4. Omezení


V žádném případě Receptnajidlo.cz nebo jeho přispěvatelé nenesou odpovědnost za jakékoliv škody (včetně, bez omezení, škody za ztrátu dat nebo zisku, nebo kvůli přerušení provozu,) vyplývající z použití nebo nemožnosti použít materiály na webových stránkách Receptnajidlo.cz, a to i v případě, že Receptnajidlo.cz nebo zplnomocněnénu zástupci Receptnajidlo.cz byla oznámena, ústně nebo písemně, možnost vzniku takových škod. A to z důvodu, že některé jurisdikce neumožňují omezení předpokládaných záruk nebo omezení odpovědnosti za následné nebo nepřímé škody, tato omezení se nemusí vztahovat na Vás.

5. Revize a tiskové chyby


Materiály publikované na webových stránkách Receptnajidlo.cz mohlo obsahovat technické, typografické nebo fotografické chyby. Receptnajidlo.cz nezaručuje, že některý z materiálů na webových stránkách není 100% správný, úplný nebo aktuální. Receptnajidlo.cz může provádět změny v materiálech obsažených na svých internetových stránkách kdykoliv bez předchozího upozornění. Receptnajidlo.cz nenese žádný závazek aktualizovat materiály.

6. Externí odkazy


Receptnajidlo.cz nekontroluje všechny stránky odkazující na jeho internetové stránky, a není zodpovědný za obsah jakékoliv takto odkazující stránky. Tím, že poskytuje odkazy na jiné stránky, Receptnajidlo.cz nepotvrzuje správnost, neosvědčuje nebo se nezaručuje za informace jež jsou dostupné na těchto externích stránkách. Použití takových odkazovaných stránek je na vlastní riziko a odpovědnost uživatele / návštěvníka.

7. Změny Podmínek použití


Receptnajidlo.cz může revidovat tyto podmínky používání pro své webové stránky kdykoliv bez předchozího upozornění. Použitím této webové stránky souhlasíte a jste vázán aktuální verze těchto Podmínek použití.

8. Rozhodné právo


Jakýkoli nárok týkající se webových stránek Receptnajidlo.cz se řídí zákony České republiky bez ohledu na jeho konflikty s ustanovením práva.

Všeobecné obchodní podmínky jsou aplikovatelné na tyto webové stránky.

9. Ochrana osobních údajů


Registrační údaje a některé další informace o návštěvnících podléhají zásadách ochrany osobních údajů. Pro více informací viz. Zásady ochrany osobních údajů Receptnajidlo.cz.


Kde najít informace



×