Kardiologie a neurologie neustále zintenzivňují spolupráci v oblasti monitoringu pacientů chytrými technologiemi

HanaRohlenová

Hodnocení obsahu
Sdílejte obsah s přáteli

Po infarktu myokardu je u nás cévní mozková příhoda druhou nejčastější příčinou úmrtí. Její výskyt se zvyšuje s věkem, ale stále častěji se týká i mladších věkových kategorií. Je to v podstatě poškození určité části mozku, způsobené přerušením jejího krevního zásobení. Dojde pak ke zhoršení a narušení funkcí, které jsou kontrolovány mozkem.

Mezi rizikové faktory cévní mozkové příhody patří nejčastěji vysoký věk, vysoký krevní tlak, srdeční arytmie (fibrilace síní), vysoký špatný cholesterol, kouření, ale i užívání estrogenů.

Rychlost lékařské pomoci při mozkové příhodě je klíčová a v podstatě předurčuje její průběh. Stejně tak i prognózu a návrat do běžného života. Pokud pacientovi nebude poskytnuta pomoc co nejdříve po objevení prvních příznaků, může mrtvice skončit i fatálně.

Hlavními příznaky cévní mozkové příhody jsou bolesti hlavy, porucha rovnováhy, zmatenost, poruchy zraku, obtíže při polykání, nesrozumitelná řeč či přímo její ztráta, ochrnutí jedné strany těla, pokleslý koutek. Mohou to být jen některé z výše uvedených příznaků, ale i všechny.


Fibrilace síní se u pacientů s cévní mozkovou příhodou stává s narůstajícím věkem všudypřítomná a její výskyt se u pacientů vyšších věkových kategoriích pohybuje až okolo 60 procent,“ uvádí doc. MUDr. Aleš Tomek, Ph.D., primář Neurologické kliniky 2. LF UK a FN Motol a dodává: „Co se týká iktů a srdečního rytmu, jednoznačně platí, že arytmologie a cévní neurologie jdou ruku v ruce“.

V současné době roste zájem neurologů o dlouhodobé monitorování srdečního rytmu u pacientů.

„Naším cílem by mělo být, abychom co nejvíce pacientů, u nichž původ cévní mozkové příhody neznáme, dostali na monitoraci – a pak už je samozřejmě na zvážení kardiologů, jakým typem přístroje, jak dlouho a jak získaná data vyhodnotí,“ uzavírá doc. MUDr. Aleš Tomek.

„V současnosti je trendem dlouhodobé sledování pacientů, lékařská interpretace výsledků a snaha o časnou péči o nemocného, pokud je zachycena arytmie,“ komentuje místopředseda České kardiologické společnosti prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc., MBA, přednosta I. interní kliniky - kardiologické LF UP a FN Olomouc.

Nejvyšší šanci na záchyt fibrilace síní či jiné arytmie poskytují implantabilní srdeční monitory, které zajistí nejdelší možnou dobu monitorace pacienta.

Podkožní monitory jsou oproti klasické monitoraci EKG v detekci arytmií statisticky významně efektivnější. „Čím déle pacienta monitorujeme, tím více arytmií zachytíme. Z tohoto pohledu jsou zcela určitě výhodné implantabilní srdeční monitory,“ konstatuje prof. MUDr. Miloš Táborský.

Dobré zkušenosti mají lékaři s podkožním přístrojem BioMonitor IIIm, který poskytuje kontinuální sledování, automatické zpracování a vyhodnocení naměřených dat. „Jedná se o technologii, která v současnosti nabízí nejdelší možnou dobu monitorace – garantovány jsou více než tři roky, což znamená i nejvyšší šanci na záchyt poruchy srdečního rytmu jako příčiny cévní mozkové příhody,“ uvádí MUDr. Marián Fedorco, Ph.D., z I. interní kliniky – kardiologické LF UP a FN Olomouc.

Technika implantace srdečních monitorů v posledních 10–15 letech neuvěřitelně pokročila, celá technologie se zdokonalila a zjednodušila, takže je pro pacienta velice přívětivá. Zavedení BioMonitoru IIIm se provádí v jakési zaváděcí injekci, která se jednoduše zasune do podkoží paralelně s hrudní kostí. „Jen pro představu, celý zákrok je skutečně rychlý, v jedné studii činil průměrný čas od incize po umístění záznamníku 39 sekund,“ doplňuje MUDr. Marián Fedorco.

Po implantaci přístroje je nemocný vybaven pacientskou jednotkou pro dálkovou monitoraci, kdy je prostřednictvím systému Home Monitoring automaticky sledován. Lékaři jsou upozorněni na každou potenciální epizodu arytmie a mohou na ni rychle zareagovat. Aktuálně je již k dispozici také aplikace pro chytré telefony, díky níž může pacient sledovat své srdeční epizody, zapisovat své potíže, komunikovat s implantačním centrem apod.

„Dálková monitorace zásadně změnila péči o pacienty s implantovanými přístroji a snížila „workload“ jak pro lékaře, tak pro nemocné, neboť prakticky odpadly běžné kontroly. Pacient je poučen, že ho budeme kontaktovat pouze na základě detekce klinicky významné arytmie. Nebo naopak že on bude kontaktovat nás, pokud bude mít subjektivní potíže a chtěl by přijít na kontrolu,“ uzavírá prof. MUDr. Miloš Táborský.Prestižní mezinárodní cena pro implantabilní srdeční monitor

Společnost BIOTRONIK obdržela za svůj nejnovější implantabilní monitor srdečního rytmu BioMonitor IIIm ocenění „Enabling Technology Leadership Award 2021“ od mezinárodně uznávaných výzkumných analytiků společnosti Frost & Sullivan. Prestižní cenu přístroj získal za celou řadu inovací, jako jsou např. velmi přesný a spolehlivý záznam EKG či dlouhodobá využitelnost, a rovněž za významný přínos pro pacienty.

Přiložené obrázky : zdroj BIOTRONIK
Sdílejte článek s přáteli!

Přidat komentář

Pro přidání komentáře k Kardiologie a neurologie neustále zintenzivňují spolupráci v oblasti monitoringu pacientů chytrými technologiemi , je nutné být přihlášený(á)/zaregistrovaný(á).


Jméno a příjmení:

Váš komentář:×