Aktuální epidemiologická situace v oblasti respiračních nákaz, vývoj covidu a výhledy na blížící se chřipkovou sezónu.

HanaRohlenová

Hodnocení obsahu
Sdílejte obsah s přáteli

Covid - 19

Protože se rychle přibližuje nejstudenější období roku a očekáváme tudíž příchod chladnějšího počasí, je třeba počítat s tím, že současné zlepšení epidemiologické situace v České republice bude vystřídáno jejím opětovným zhoršením. Tento očekávaný sezónní výkyv je způsoben několika faktory. Prognostický výhled na pandemii do budoucna komplikuje i skutečnost, že proočkovanost cílových skupin druhou posilující dávkou u nás i v několika dalších zemích EU/EHS je nedostatečná a zaostává za očekáváním.

Čeká nás obohacení virových kmenů dominantních v České republice o subvariantu BQ.1, a také větší zastoupení subvariant BQ.1.1 a BF.7. Pandemie by v rámci dalšího vývoje neměla být podceňována, na prevenci je nutné klást důraz i nadále,“ upozorňuje epidemiolog doc. MUDr. Rastislav Maďar, děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity a předseda Lékařské rady center Očkování a cestovní medicíny Avenier.

Jaká opatření bychom tedy měli přijmout?


V rámci aktuální a do budoucna očekávané pandemické situace lze z epidemiologického hlediska doporučit především následující opatření, která jsou v souladu s názorem odborné Epidemiologické skupiny Národního institutu pro zvládání pandemie:

- Očkování proti Covid-19 zejména formou booster dávek nejnovější vakcínou Original/Omikron.

- Očkování proti chřipce s možností současné aplikace vakcín proti Covid-19 a chřipce v jeden den.

- Ponechat prozatím povinné izolace pro pozitivně testované ve stávající délce 7 dní (za podmínky min. 2 dnů bez příznaků).

- Zachovat zasílání sms zpráv pozitivně testovaným osobám s poučením o dalším postupu.

- Nezavádět povinnou karanténu pro kontakty nakažených, avšak široce informovat o správném postupu kontaktů (sledovat svůj zdravotní stav, vyhýbat se blízkému kontaktu s jinými, především zranitelnými osobami, dodržovat od nich odstup nebo používat respirátor).

- Dostatečná ventilace vzduchu – větrání v místnostech s výskytem kolektivů – žáků, studentů, spolupracovníků apod. a/nebo použití čističek vzduchu. Existuje obava z nedostatečné výměny vzduchu v místnostech v zimním období z úsporných důvodů.

- Zajistit pokračování monitorování odpadních vod, které je prediktorem dalšího vývoje epidemiologické situace a vývoje hospitalizací.

- Zajistit dostatečnou frekvenci sekvenace izolovaných virů SARS-CoV-2 pro včasný záchyt nových variant/subvariant koronavirů na našem území.

- Apelovat na praktické lékaře neodmítat testování suspektně pozitivních pacientů a umožnit osobní konzultaci pacientům s odpovídajícími příznaky přímo v ordinaci.

- Při zhoršení epidemiologické situace zavést povinnost ochrany dýchacích cest respirátory ve zdravotnických a sociálních pobytových zařízeních pro personál a návštěvy (povinnou ochranu dýchacích cest v MHD nebude umožňovat chybějící pandemická legislativa, která již nebude prodloužená). Průběžně zdůrazňovat význam dobrovolného použití ochrany dýchacích cest (včetně očkovaných) na místech velké koncentrace osob, např. MHD nebo obchody, které je přínosné zejména pro zranitelné skupiny osob.

- Průběžně sledovat smrtnost a analyzovat příčiny úmrtnosti v průběhu pandemie.

Chřipka

V sezóně 2021/2022 byl výskyt chřipkových virů minimální, protože preventivní opatření zaměřená na redukci Covid-19 byla účinná i proti dalším respiračním nákazám. Po většinu další chřipkové sezóny 2021/2022 to bylo obdobné, k větší cirkulaci chřipkových virů došlo až po uvolnění proticovidových opatření, čímž se hlavní dopad chřipkové vlny posunul až do jarních měsíců. Celkový počet nakažených byl však nižší než běžný standard před pandemií.

Největší zájem o vakcinaci proti chřipce, na mnoha místech dokonce přesahující počet dostupných vakcín ve skladových zásobách, byl začátkem podzimu 2020, kdy v průběhu prvního roku pandemie ještě nebyly k dispozici covidové vakcíny. Na podzim dalšího roku již dominovala problematika covidových vakcín, na které se soustředila pozornost veřejnosti, ať už ve smyslu revakcinace rizikové populace posilujících dávkou nebo zahájení základního očkování u dětí, mladistvých a mladých dospělých. V aktuální sezóně 2022/2023 zatím zájem o chřipkové očkování zůstává na úrovni průměru.

„Velké části populace chybí ochranná hladina protilátek proti aktuálně cirkulujícím kmenům chřipkových virů, kterou lze získat proděláním nemoci nebo očkováním. Poprvé od začátku pandemie proběhne chřipková sezóna bez povinných plošných preventivních opatření v běžných veřejných prostorách, včetně hromadných akcí, hromadné dopravy nebo nákupních center, kulturních či společenských událostí. To vede k obavám z nejhorší chřipkové sezóny za poslední roky, podle některých může být nejhorší za posledních 13 let od pandemie způsobené virem A H1N1 v roce 2009,“ vysvětluje epidemiolog doc. MUDr. Rastislav Maďar , a doplňuje:

Předzvěstí dopadu chřipkové sezóny na severní polokouli bývá epidemiologická situace v Austrálii v letních (jejich zimních) měsících daného roku. A letošní chřipková sezóna v Austrálii byla nejhorší za posledních 5 let, s dominancí chřipkového kmene A H3N2. Navíc chřipková epidemie v některých částech jižní Ameriky (např. Brazílie) proběhla se dvěma vrcholy, přičemž ten druhý byl netypicky pozdní až koncem zimy (září). Nelze proto vyloučit delší trvání epidemické sezóny ani v Evropě.“

Obavy ale vyvolává nejen hrozící chřipková epidemie, jejíž vrchol zřejmě nastane až začátkem roku 2013. Pokud do organizmu oslabeného těžší formou chřipky nastoupí větší infekční dávka SARS-CoV-2, je tu možnost vzniku těžších superinfekcí vyžadujících hospitalizaci i u nerizikových skupin populace.

Hlavní formy prevence platící pro obě nemoci:

Odstup od jiných osob, a pokud to není možné, respirátor pro vlastní ochranu. Doplňkovou formou ochrany je hygiena rukou. Vzhledem k tomu, že není možné uhlídat všechny rizikové situace hrozící nákazou a včas zasáhnout, specifickou pojistkou proti oběma nemocem je preventivní očkování.

V rizikové skupině těžkého průběhu nákazy chřipkou nebo až fatálních postinfekčních následků s dekompenzací již předtím existující chronické nemoci, jsou osoby starší 65 let, dále bez ohledu na věk jedinci užívající léky na definované chronické nemoci (srdce a cévy, cukr, tlak, dýchací cesty, ledviny apod.) a pacienti s významně oslabenou imunitou. Tyto rizikové skupiny, nově od začátku letošního roku společně se zdravotníky, mají očkování v ordinaci zdarma.

„Očkování proti chřipce doporučujeme všem, kteří nechtějí být zbytečně nemocní, riskovat případný delší únavový syndrom nebo jiné komplikace, a to od 6 měsíců věku, včetně těhotných žen (dětem mladším 9 let, které nebyly v minulosti očkovány, je doporučené podat druhou dávkou vakcíny s minimálním odstupem 4 týdnů po první). Tyto skupiny si očkování proti chřipce hradí, avšak mohou využít příspěvek z preventivního balíčku své zdravotní pojišťovny,“ doporučuje doc. Rastislav Maďar, který apeluje i na toto:: Je třeba klást velký důraz na očkování proti chřipce u zdravotnických a dalších pracovníků pečujících o rizikové pacienty (a to i v jejich domácích podmínkách), stejně jako na dobrovolnou ochranu dýchacích cest při jakémkoliv podezření na respirační nákazu u personálu“.

V sezóně 2022/23 se v ČR používají výhradně tetravalentní chřipkové vakcíny, které díky širší ochraně nahradily dříve používané trivalentní.

V České republice se úroveň proočkovanosti populace bohužel pohybuje dlouhodobě pod 10 %, což je hluboko pod národními cíli (i pod standardem mnoha vyspělých zemí západní Evropy a severní Ameriky). Ty jsou stanoveny na 30 % u všeobecné populace a 75 % u rizikových skupin.

A jaké jsou novinky v očkovací praxi?

Vzhledem k tomu, že stárnutím výkonnost imunitního systému klesá, pro osoby starší 60 let věku je letos k dispozici nová silnější vakcína, která obsahuje 4násobně víc antigenů než standardní vakcíny – až 60 mikrogramů místo 15 (v objemu 0,7 ml oproti 0,5 ml u jiných chřipkových vakcín).

Další letošní novinkou je možnost očkování dětí od 2 do 18 let (18 minus 1 den) nosní vakcínou. Poloviční dávka 0,1 ml se aplikuje do každé nosní dírky, přičemž dítě nemusí popotahovat, vdechovat ani jinak aktivně v průběhu aplikace spolupracovat. Vzhledem k tomu, že těžký průběh chřipky je možný i u malých dětí do 5 let věku, tato méně stresující možnost bezjehlové aplikace vakcíny je významnou pomůckou ke zvýšení dětské proočkovanosti. I u této vakcíny se doporučuje dětem, které nebyly dříve očkovány proti sezónní chřipce, podat po nejméně 4týdenním intervalu druhou dávku.

Bezplatné (plně hrazené) očkování :

Podle Zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění je očkování proti chřipce již několik let hrazeno osobám starším 65 let, osobám s chronickým onemocněním (např. farmakologicky řešené chronické nemoci srdce a cév, dýchacích cest, ledvin nebo diabetes) a osobám v domovech pro seniory, domovech pro osoby se zdravotním postižením nebo v dlouhodobé lůžkové péči. Dále je toto očkování hrazeno hyposplenikům a asplenikům a dalším pojištěncům se závažnými imunodeficity. Od letošního roku je nově hrazeno očkování proti chřipce zdravotnickým pracovníkům a dalším odborným pracovníkům ve zdravotnictví, a také osobám s indikovanou nebo provedenou splenektomií, a dále u pojištěnců s provedenou autologní nebo alogenní transplantací kmenových hemopoetických buněk

Další významnou možností prevence pro sezónu respiračních nákaz, i když jeho sezonalita není až natolik výrazná, je vakcinace proti pneumokokům. K dispozici máme konjugované vakcíny s obsahem 13 serotypů pneumokoka, novinkou je 20valentní vakcína a své místo má stále i technologicky starší a jednodušší polysacharidová s antigeny 23 sérotypů.

Dobrá zpráva nakonec:

Podle doc. MUDr. Rastislava Maďara v budoucnu očekáváme společnou mRNA vakcínu proti chřipce a Covidu-19, která bude aplikována na začátku každé rizikové sezóny s cílem snížit počet vážně nemocných u obou nákaz.


Sdílejte článek s přáteli!

Přidat komentář

Pro přidání komentáře k Aktuální epidemiologická situace v oblasti respiračních nákaz, vývoj covidu a výhledy na blížící se chřipkovou sezónu., je nutné být přihlášený(á)/zaregistrovaný(á).


Jméno a příjmení:

Váš komentář:

Kde najít informace×